Varovanje osebnih podatkov

 

Politika varovanja osebnih podatkov in Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov

Z dnem 25. 5. 2018 je pričela veljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi  Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov), katere določbe pri obdelavi osebnih podatkov upoštevamo tudi v DAVID TOMINC S.P.

DAVID TOMINC S.P.  spoštuje zasebnost uporabnikov in namenja posebno skrb varnosti osebnih podatkov.  Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z  osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo. Za varnost osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi in ustreznimi postopki dela. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. Vsi naši zaposleni in pogodbeni obdelovalci podatkov, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so dolžni spoštovati zasebnost le teh.

Upravljavec osebnih podatkov:

DAVID TOMINC S.P.

info@jolecole.si

Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo

Podjetje obdeluje podatke uporabnikov storitev obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb ter drugih tržnih storitev, ki jih potrebuje za izvajanje naročenih oz. pogodbenih in drugih storitev podjetja, ki jih uporabniki uporabljajo.

Namen zbiranja in  obdelave ter podlage za obdelavo osebnih podatkov

Osebne podatke uporabljamo v naslednje namene:

  • za izvajanje naših storitev za uporabnike v skladu z zakonom ali sklenjeno pogodbo
  • za izstavitev računov za izvedene storitve in v primeru neplačila za opominjanje ter nadaljnjo izterjavo dolga
  • za pošiljanje informacij in obvestil vezanih na izvajanje naših storitev,
  • za doseganje skladnosti z veljavno zakonodajo ter veljavnimi občinskimi predpisi,
  • za ugotavljanje potreb in želja uporabnikov, z namenom prilagoditi našo ponudbo in storitev.

Osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonodaje, na podlagi sklenjenih pogodb in osebnih privolitev posameznikov.

Obdelava na podlagi zakonodaje

Osebne podatke uporablja podjetje tudi za preprečevanje, odkrivanje in preprečevanje zlorabe storitev  ter za zagotavljanje stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev. V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov lahko podjetje v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim ponudkom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o naročniškem razmerju ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

Obdelava na podlagi pogodbe

Podjetje v okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti obdeluje osebne podatke za naslednje namene: identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, za izvedbo naročenih storitev, obračunavanje storitev ter za druge namene potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja, med podjetjem in pogodbenim partnerjem.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na soglasju, ki ga je posameznik posredoval podjetju.

Soglasje se lahko na primer nanaša na prejemanje brezplačnih obvestil s področja delovanja podjetja (e-obveščanje), sodelovanja v morebitnih anketah ali nudenju dodatnih storitev podjetja (SMS obveščanje, izdaja e-računov,…).

Posameznik lahko obveščanje kadarkoli prekliče, oziroma soglasje kadarkoli umakne ali spremeni in sicer na enak način, kot je bilo dano ali na drug primeren način, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke.

Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi podanega soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje posameznika, ki ga je podjetje prejelo.

Prenos osebnih podatkov

V skladu z veljavno zakonodajo se nekateri osebni podatki posredujejo lokalnim in državnim inštitucijam. Podjetje na podlagi obrazložene zahteve z navedbo ustrezne zakonske podlage,  posreduje osebne podatke pristojnim državnim in lokalnim organom.

Omejitve posredovanja osebnih podatkov

Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike. V takem primeru lahko podjetje posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument.

Zunanjim obdelovalcem bomo tovrstne podatke posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti osebnih podatkov.

Spletni piškoti

Če ste le obiskovalec spletne strani podjetja, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem  računalniku ali mobilni napravi in omogočajo analize o uporabnikovem obisku. Piškotki ne morejo pridobiti nobenih podatkov iz vašega diska, prenašati računalniških virusov ali katerih koli drugih osebnih podatkov.

Ko brskate po spletnih straneh podjetja, brskate anonimno. Medtem, ko brskate, podjetje vaših osebnih podatkov ne zbira, se pa sledi temu, kako spletne strani uporabljate.

Uporabnik lahko piškotke z določenim nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, vendar posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri.

Posameznik lahko kadarkoli prepreči nastavitev piškotka preko spletne strani z ustrezno nastavitvijo uporabljanega internetnega brskalnika in na tak način trajno zavrne nastavitev piškotkov. Poleg tega se lahko že nastavljeni piškotki kadar koli izbrišejo v nastavitvah internetnega brskalnika. V kolikor uporabnik izklopi shranjevanje piškotkov v uporabljenem internetnem brskalniku, lahko pride do motenega oziroma nepopolnega delovanja strani.

V podjetju uporabljamo piškotke kot združene podatke, da spremljamo obseg obiskov na naši spletni strani, da ugotavljamo katere so najbolj obiskane vsebine in z namenom izboljšati vsebino in orodja uporabe spletne strani.

Povezave do drugih spletnih strani

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave ali reference na druge spletne strani. Podjetje ne odgovarja za zaščito zasebnosti in vsebino treh drugih spletni strani, kot tudi ta izjava o varovanju osebnih podatkov ne velja za druge spletne strani.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

V skladu z veljavno zakonodajo in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ima posameznik pravico zahtevati dostop oz. seznanitev s svojimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo kakor tudi izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. Prav tako ima posameznik pravico podati ugovor o obdelavi in pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov.

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mescu po prejemu vaše zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca, o čemer vas bomo obvestili v enem mescu od prejema zahtevka.

V primeru, da podjetje osebnih podatkov ne sme razkriti, bo podjetje navedlo razlog za takšno zavrnitev.

Za osebne podatke želimo poskrbeti, da so točni, veljavni in popolni, zato želimo in pričakujemo, da se v primeru morebitnih napačnih informacij, posameznik obrne na nas. Osebne podatke, s katerimi razpolagamo, bomo popravili.

Če posameznik meni, da so kršene njegove pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov, se lahko posameznik pritoži Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu lahko  vložite obrazloženo pritožbo na podjetje. O vaši pritožbi bomo odločili v osmih delovnih dneh od dneva prejema pritožbe.

Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov

V primeru spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov bo podjetje spremembo objavilo na svoji spletni strani.

DAVID TOMINC S.P.

Piškotki: